Плюси та мінуси «перевернутого» навчання
ПЕРЕВАГИ +
НЕДОЛІКИ -
Більше часу на практичні заняття на уроці
Нерозуміння методики подібної роботи з боку  батьків (+ керівництва!)
Можливість засвоїти більше матеріалу
Пасивність дітей в разі відсутності можливості перегляду відеоматеріалів вдома (немає ПК або підключення до мережі Інтернет)
Можливість проводити уроки в ігровій формі
Не всі учні вміють працювати самостійно вдома
Підготовка учителя до уроку
Затрати часу вчителя
Обговорення питань на уроці
Важко оцінити діяльність учнів під час проведення уроку
Активність учнів
Контроль за виконанням д/з (вчителю важко контролювати процес вдома)
Збільшення самостійності учнів
Не всі бажають до цього залучатися (низька мотивація)
Покращення дисципліни на уроці
Інтернет і комп’ютер учні сприймають як засіб розваг, а не навчання
Підвищення зацікавленості в учнів
Залежність від стану технічного забезпечення
Можливість дати учням більшу кількість матеріалу
Трудомісткий процес і для вчителя і для учнів
Формування повніших, глибших знань учнів
Затрати електроенергії
Подолання стереотипів
Затрати коштів
Можливість використання нестандартних методів і прийомів роботи
Не всі предмети можна «перевернути»
Можливість використання власної структури уроку вчителем
Осудження(!) оточуючих
Самовдосконалення вчителя
Забагато іноземної термінології
Можливість визначити відповідальність дітей до виконання д/з
Чи кожен учитель здатний «перевернути» себе?
Більше можливостей практичної роботи з дітьми
Якщо не підготуєшся вдома – не зможеш виконати практичне заняття на уроці
Уроки цікаві, творчі, ігрові
При впровадженні вчителем можна наробити багато помилок
Формується самосвідомість в учнів
Учні навчаються вчитися
Вчитель – «помічник» для учня
Поєднання реального і віртуального навчання
Новизна у навчальному процесі
Можливість оцінити учнів по максимуму
Виховання відповідальності
Можливість учня працювати в індивідуальному темпі
Можливість учня побачити і виправити свою помилку
Заповнення прогалин у знаннях учня
Коли дитина знаходить щось цікаве, корисне особисто для неї, у неї появляється бажання навчати інших
Відволікання учнів від «сидіння» на сумнівних сайтах
Виховання в учнів навичок пошуку матеріалу самостійно
Саморозвиток учня
Інтеграція новітніх освітніх технологій в освіті
Диференційований підхід
Забезпечення індивідуалізації навчання
Учні оволодівають новий матеріал у зручній обстановці (домашній затишок)
Над вирішенням проблем учні можуть поспілкуватись один з одним
Можливість повторного перегляду матеріалу (стільки, скільки це потрібно для його розуміння)
Участь батьків у ознайомленні учнів з новим матеріалом
Батьки знайомляться з методикою навчання учнів
Батьки бачать майстерність учителя
У багатьох появляється мотивація до навчання
Підвищення самооцінки в учня
Підвищення самооцінки в учителя
Підвищення знань в учнів
Підготовка учнів до життя!